Basisonderwijs, Personeelsuitval

Het leerproces moet door kunnen gaan

Op de basisschool wordt de basis gelegd van het leerproces van kinderen. Kinderen leren letters herkennen en verklanken, ze leren hoe ze teksten moeten lezen en begrijpen, er worden basisvaardigheden op het gebied van rekenen aangelegd. Daarnaast leren de kinderen vaardigheden waarmee ze zich kunnen oriënteren op het gebied van tijd, ruimte, techniek en natuur. Alles bij elkaar is dit een flinke klus, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de sociale, psychische en pedagogische kant van de zaak, of de ondersteuning die nodig is als er hiaten ontstaan. Er komt heel wat bij kijken Zoals je ziet, er komt heel wat bij kijken om de jonge kinderen te begeleiden in hun groei naar kennis en volwassenheid. Op de leerkrachten die elke dag weer hun uiterste best doen om kinderen zich zo goed en optimaal mogelijk te laten ontwikkelen ligt een hele verantwoordelijkheid, waar ze zich overigens…

Basisonderwijs, Onderwijs, Personeelsuitval

Een invaller voor elke uitvaller

Elk personeelslid dat uitvalt, voor welke reden dan ook, is een probleem waar u regelmatig tegenaan kijkt. Een uitval komt meestal onverwacht en is nooit echt welkom. U wilt op zo’n momenten uw leerlingen niet in de steek laten, en zo snel mogelijk iemand anders voor de klas hebben staan. Dat beseften ook de oprichters van Invalpool.nl. Zij komen ook uit het onderwijs en kennen deze problematiek. Invalpool: snelle en gemakkelijke oplossing Op het moment dat u de melding krijgt dat één van uw leerkrachten er niet kan zijn, kunt u onmiddellijk Invalpool.nl raadplegen. Deze site is altijd bereikbaar en is tevens altijd accuraat. De kandidaat-invallers vullen hun eigen agenda en beschikbaarheid in en u ziet onmiddellijk wie er vrij is voor u. Bij deze informatie krijgt u tevens onmiddellijk een overzicht van bijkomende kosten zoals vervoerkosten. U hoeft enkel maar iemand te boeken, en die zal er zijn op…

Basisonderwijs

Vervangers regelen met Invalpool

Leerkrachten in het basisonderwijs hebben een baan met veel verantwoordelijkheid, waarin ze al snel onmisbaar worden. Juist daarom is het belangrijk om iemand bij ziekte snel te kunnen vervangen. Dit is vaak een ingewikkeld proces omdat veel factoren meespelen. Invalpool.nl is een softwareprogramma dat ervoor zorgt, dat dit snel en efficiënt geregeld wordt. Niet alleen een onmisbaar middel om scholen te ondersteunen bij het aanzetten van invallers, maar ook volledig klaar voor de nieuwe wetgeving. Onmisbaar op basisscholen Het is uiterst belangrijk om het gebruik van invallers goed te beheren. Zeker in tijden van grote drukte zorgt Invalpool ervoor dat de verantwoordelijken voor het beleid op scholen dit met zo min mogelijk stress kunnen uitvoeren. Het neemt een groot deel van de planning en de controle rond de inzet van tijdelijke krachten over. Hierdoor worden problemen als onbedoelde aanstellingen of het te vaak inzetten van een invaller vermeden. Het programma…