Basisonderwijs, Onderwijs, Personeelsuitval

Een invaller voor elke uitvaller

Elk personeelslid dat uitvalt, voor welke reden dan ook, is een probleem waar u regelmatig tegenaan kijkt. Een uitval komt meestal onverwacht en is nooit echt welkom. U wilt op zo’n momenten uw leerlingen niet in de steek laten, en zo snel mogelijk iemand anders voor de klas hebben staan. Dat beseften ook de oprichters van Invalpool.nl. Zij komen ook uit het onderwijs en kennen deze problematiek.

Invalpool: snelle en gemakkelijke oplossing
Op het moment dat u de melding krijgt dat één van uw leerkrachten er niet kan zijn, kunt u onmiddellijk Invalpool.nl raadplegen. Deze site is altijd bereikbaar en is tevens altijd accuraat. De kandidaat-invallers vullen hun eigen agenda en beschikbaarheid in en u ziet onmiddellijk wie er vrij is voor u. Bij deze informatie krijgt u tevens onmiddellijk een overzicht van bijkomende kosten zoals vervoerkosten. U hoeft enkel maar iemand te boeken, en die zal er zijn op het gevraagde tijdstip.

Cijfers, plannen, rapporten en wetgevingen
Invalpool.nl is een gebruiksvriendelijke site, in die zin dat rapportage heel eenvoudig verloopt. Zo zijn er rapporten ter beschikking over de historiek van leerkrachten, historiek over uw eigen invalbehoeftes en wekelijkse prestatiestaten. Op die manier kunt u op voorhand plannen op basis van uw behoeften uit het verleden. Daarnaast waarschuwt Invalpool u ook voor zaken zoals VOG, ketenoverschrijding, onbedoelde aanstelling en dergelijke meer.

Kortom: u hoeft niet langer wakker te liggen bij elke uitval. Er is voor elke uitvaller een invaller!