Basisonderwijs, Personeelsuitval

Het leerproces moet door kunnen gaan

Op de basisschool wordt de basis gelegd van het leerproces van kinderen. Kinderen leren letters herkennen en verklanken, ze leren hoe ze teksten moeten lezen en begrijpen, er worden basisvaardigheden op het gebied van rekenen aangelegd. Daarnaast leren de kinderen vaardigheden waarmee ze zich kunnen oriënteren op het gebied van tijd, ruimte, techniek en natuur. Alles bij elkaar is dit een flinke klus, en dan hebben we het nog niet eens gehad over de sociale, psychische en pedagogische kant van de zaak, of de ondersteuning die nodig is als er hiaten ontstaan.

Er komt heel wat bij kijken
Zoals je ziet, er komt heel wat bij kijken om de jonge kinderen te begeleiden in hun groei naar kennis en volwassenheid. Op de leerkrachten die elke dag weer hun uiterste best doen om kinderen zich zo goed en optimaal mogelijk te laten ontwikkelen ligt een hele verantwoordelijkheid, waar ze zich overigens ook ten volle van bewust zijn.

Invalpool
Een leerkracht is dan wel belangrijk, maar hij of zij is helaas niet altijd beschikbaar. Door ziekte of door een andere redenen kan het zomaar zijn dat een leerkracht kortere of langere tijd afwezig is. Het o zo belangrijke leerproces moet echter zo ononderbroken mogelijk door kunnen gaan. Het is goed dat er in zo’n geval een beroep kan worden gedaan op invalpool.nl zodat er zo snel mogelijk een goede vervanger voor de klas komt te staan.