Personeelsuitval

Invalpool: eindelijk de oplossing voor personeeluitval in de basisschool

Als directeur van een basisschool moet het je maar overkomen: één van je leerkrachten valt uit en laat jou dit pas de avond tevoren weten. Daar sta je dan met de handen in het haar. Waar ga je nog een leerkracht vinden op die korte tijd? Invalpool is op basis van deze problematiek gegroeid. De stichters kennen perfect de noden als het gaat om vervanging van leerkrachten.

Invalpool.nl is een software waartoe zowel leerkrachten als schoolpersoneel toegang hebben. De leerkrachten die bij deze organisatie aangesloten zijn, vullen zelf hun agenda aan. Op die manier is deze altijd up-to-date en is er een correct overzicht wanneer ze beschikbaar zijn. Als school heb je op elk moment een volledig overzicht van de beschikbare leerkrachten samen met hun profielen en hun reiskosten bijvoorbeeld. Op die manier kom je nooit voor verrassingen te staan. De software is heel eenvoudig, gebruiksvriendelijk en overzichtelijk.

Vanaf 1 juli 2016 is er een nieuwe wet in voege betreffende tewerkstelling van vervangingen. Deze wet bestrijdt misbruiken in het vervangingsgedrag van bedrijven en dus ook scholen. Invalpool is klaar voor deze nieuwe wet en helpt jou door middel van meldingen om je te wapenen tegen onbedoelde tewerkstellingen.

Dat Invalpool.nl degelijk werkt, is al bewezen. Reeds meer dan 1000 basisscholen zijn aangesloten en doen regelmatig beroep op invallers via deze organisatie.